نمایش دادن همه 7 نتیجه

کباب لقمه 70 درصد گوشت قرمز کادک

برای قیمت تماس بگیرید

کباب لقمه 70 درصد مرغ کادک

برای قیمت تماس بگیرید

مرغ برگر 75 درصد کادک

برای قیمت تماس بگیرید

همبرگر 30 درصد گوشت قرمز کادک

برای قیمت تماس بگیرید

همبرگر 60 درصد گوشت قرمز کادک

برای قیمت تماس بگیرید

همبرگر 75 درصد گوشت قرمز کادک

برای قیمت تماس بگیرید

همبرگر 85 درصد گوشت قرمز های ناگی

برای قیمت تماس بگیرید